master's thesis
Ispitivanje mogućnosti fitoremedijacije teških metala pomoću zlatošipke (Solidago gigantea Ait.) s površina uz željezničku prugu

Natalija Kunješić (2015)
University of Zagreb
Faculty of Geotechnical Engineering
Department for environmental engineering