undergraduate thesis
Određivanje teških metala u naplavnom mulju uz tok rijeke Drave

Davor Zemljak (2015)
University of Zagreb
Faculty of Geotechnical Engineering