master's thesis
Farmaceutici i zaštita okoliša - utjecaj na okoliš i uklanjanje antibiotika iz modelnih otpadnih voda

Andrea Gredelj (2015)
University of Zagreb
Faculty of Geotechnical Engineering