master's thesis
Procjena ranjivosti krških vodonosnika na primjeru sliva Plitvičkih jezera

Josip Matin (2017)
University of Zagreb
Faculty of Geotechnical Engineering