master's thesis
Uloga GIS-a u pripremi zaštite podzemnih voda u aluvijalnim vodonosnicima

Mišel Dobranić (2017)
University of Zagreb
Faculty of Geotechnical Engineering