master's thesis
Primjena presiometra za određivanje naponsko-deformacijske krivulje tla i stijena

Dario Čolja (2017)
University of Zagreb
Faculty of Geotechnical Engineering