undergraduate thesis
Komparativna analiza rezultata usitnjavanja tiskanih pločica iz računala ovisno o predobradi

Tajana Težak (2013)
University of Zagreb
Faculty of Geotechnical Engineering
Department for environmental engineering