undergraduate thesis
Probno crpljenje probno-eksploatacijskog zdenca unutar pogona industrija PG u industrijskoj zoni Prelog - sjever

Marija Šparavec (2013)
University of Zagreb
Faculty of Geotechnical Engineering
Department for environmental engineering