master's thesis
Određivanje srednjeg vremena zadržavanja podzemne vode u kršu primjenom prirodnih izotopa - primjer sliva Jadra i Žrnovnice

Tomica Poljak (2014)
University of Zagreb
Faculty of Geotechnical Engineering
Department for hydrotechnics