završni rad
Procjena mase teških metala (Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) koju je moguće ukloniti s određene površine pomoću uskolisnog trputca (Plantago lanceolata L.)

Nikolina Habulan (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet