završni rad
Komparativna analiza koncentracije nitrata u 1. i 2. vodonosniku na crpilištu Bartolovec

Jelena Vugrinec (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet