diplomski rad
Geotehnička i geofizička istraživanja za potrebe izgradnje pogona za proizvodnju cementa u Obrovcu

Marko Bradaš (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet