diplomski rad
FTIR i XRD analiza sedimenata i tla na području Plitvičkih jezera

Nikolina Fišter (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet