završni rad
Primjena modula "Poprečni profil i zaštita pokosa" programskog paketa Plateia pri projektiranju lokalne ceste Donja Voća dionica I.

Jakov Markus (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet
Zavod za geotehniku