diplomski rad
Hidrogeološki odnosi u priobalnim krškim vodonosnicima

Karlo Leskovar-Tolić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet
Zavod za hidrotehniku