diplomski rad
Analiza hidrogeoloških karakteristika izvora Rječine i izvora Kupe

Kristina Zajec (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet
Zavod za hidrotehniku