Habulan, Nikolina: Procjena mase teških metala (Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) koju je moguće ukloniti s određene površine pomoću uskolisnog trputca (Plantago lanceolata L.)

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja