master's thesis
Geostatistički model prostorne razdiobe koncentracije nitrata na crpilištu Varaždin

Nikolina Klišanin (2015)
University of Zagreb
Faculty of Geotechnical Engineering
Department for hydrotechnics