diplomski rad
Geostatistički model prostorne razdiobe koncentracije nitrata na crpilištu Varaždin

Nikolina Klišanin (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet
Zavod za hidrotehniku