master's thesis
Modeliranje postupka biosušenja programskim paketom SuperPro Designer

Nikola Kaniški (2017)
University of Zagreb
Faculty of Geotechnical Engineering