diplomski rad
Određivanje deformabilnosti stijenske mase in situ pokusima

Mario Grubešić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet