završni rad
Poli(vinil-klorid) kao materijal za svakodnevu upotrebu

Ivona Golub (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet