završni rad
Identifikacija onečišćenja u površinskim slojevima tla i utjecaj na zdravlje ljudi

Patricia Mlinarić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet