diplomski rad
Usporedba kvaliteta otpadnih muljeva s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Mirna Kuzik (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet