diplomski rad
Analiza nelinearnog odziva tla na seizmičku pobudu na području grada Ivanca

Ivan Slukan (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet