undergraduate thesis
Usporedba granice tečenja određene različitim metodama ispitivanja u laboratoriju

Miljenka Kolarek (2017)
University of Zagreb
Faculty of Geotechnical Engineering