diplomski rad
Štetni utjecaji minerskih radova na špiljski ekosustav u blizini budućeg eksploatacijskog polja Gradusa

Dino Bosilj (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet